image
image
image
image
 

 
 

 

 

Anatolia NtirePQM   

 
 

Gıda Üretim Takip Yönetimi

 

.

Gıda üretim sektörüne özel bir çözüm olan NtirePQM,  kesimhane olarak adlandırdığımız, üretim noktasından sevkiyata kadar olan süreçteki tüm verileri el terminallerinden otomatik olarak okuyabilmekte, aktarılan veriler doğrultusunda her türlü belgeyi ve raporu kullanıcılarına sunabilmektedir.

NtirePQM sistemi ile, tartım işlemi sonrasında terazilerde oluşan veriler özel aktarım sistemi ile alınır ve ürünlerin depo girişleri otomatik olarak gerçekleştirilir. Ürünlerin depodan çıkış aşamasında el terminalleri ile toplanan verileri alarak bu bilgiler doğrultusunda irsaliye sistem tarafından hazırlanır. Bu şekilde ürünlerin sevkiyatı otomatik veri toplama yolu ile gerçekleştirilmiş olur. Hem terazilerle hem de otomatik veri toplama terminalleri ile doğrudan haberleşebilen Anatolia NtirePQM, bu yönüyle de depo otomasyonunu hatasız bir şekilde yürütebilmektedir.

El terminali iletişimi sayesinde sayım sonuçları NtirePQM’e aktarılabilir, fiziki stok durum ile kaydi stok durumu kıyaslanabilir.

Sağlanan Katma Değerler 

 •     Terazilerle haberleşebilen Anatolia NtirePQM yazılımı ile yapılan tartım sonucunda hangi üründen ne kadar üretildiği bilgisi sisteme otomatik alınabilecek ve bu veri aktarım sistemi sayesinde bilgi ile ekstra iş gücüne gerek kalmaksızın üretim ve depoya giriş işlemi otomatik olarak kayıt altına alınmış olacaktır.

 •      Tüm ürünlerde son kullanma tarihi ve seri numaralı takip yapılarak özellikle şoklu ürünlerde yaşanan kayıplar ortadan kaldırılmış olacaktır.

 •     SQL veritabanı üzerinde çalışabilen Anatolia NtirePQM yazılımı ile çok hızlı ve yüksek kapasiteli çalışmak mümkün olacak ve gelişmiş raporlar kolaylıkla alınabilecektir.

Gıda Üretim Takip Yönetimi Modülleri

1.       Stok Yönetim Modülü : Tüm ürün bilgilerinin tutulduğu, stok fişlerinin oluşturulduğu modüldür. Yapılan stok hareketleri neticesinde stokların durumu ile ilgili alınması gerekebilecek tüm detaylı raporlar ve sorgulamalar bu bölüm içerisinde yer almaktadır.

2.       Depo Yönetim Modülü : Sistemde birden çok depo tanımlama imkanı tanıyan Depo Yönetim modülü içinden istenildiği kadar depo tanımlanarak bu depolar üzerinden giriş, çıkış ve transfer işlemleri yapılabilmektedir. Tanımlanan her bir depoya ait ayrı ayrı stok ve seri no bazlı bakiye ve hareket raporları alınabilmektedir.

3.       Cari Hesap Yönetim Modülü : Cari hesaplara ait tüm bilgi ve hareketlerin tutulduğu, borç – alacak ilişkilerinin sorgulandığı bu modül içerisinden Cari Hesap Ekstre raporu olmak üzere Tahsilat, Tediye, Bakiye raporları alınabilmektedir.

4.       Üretim Modülü : Üretime giren ve üretimden çıkan ürünlerin takibinin yapılacağı bu modül içinde ürün bazında tüm üretim detayları tutulabilmekte, üretime giren ve üretimden çıkan ürünlerin miktarları değerlendirilerek, üretim raporları alınabilmektedir. Gelen sipariş bilgilerinin takibi ve sevkiyatlarla olan karşılaştırmaları da bu modül içerisinden yapılabilmektedir.  

5.       Belgeler Modülü : Stok ve Cari modüllerine bağlı olarak çalışan bu modül, el terminali ile iletişimin kurularak irsaliye hazırlığının yapıldığı ve dökümlerinin alındığı bölümdür. Tüm belge ve ürün hareketlerine ilişkin raporlar da buradan alınabilmektedir.

6.       Barkod Etiket Basım Modülü : Terazi haricinde barkod basılmasını sağlayan bu modül gerek teraziden aldığı bilgiler gerekse kullanıcının yapmış olduğu stok ve ağırlık – adet bilgisi ışığında seri numaralı dahil olmak üzere        istenen her formatta barkod basabilmektedir.

7.       İletişim Modülü : Hem terazilerle hem de otomatik veri toplama terminalleri ile iletişim kurarak, toplanan verilerin Anatolia NtirePQM’e aktarılmasını  sağlayacak olan modüldür. El terminali aktarımı yapıldıktan sonra İrsaliye otomatik olarak hazırlanabilmektedir.

8.       Servis Modülü : Anatolia NtirePQM içerisinde kullanıcı ve programa ait genel tanımlamaların, ayarların yapıldığı bölümdür. Bu modül içerisinde ayrıca veritabanı bakım, onarım ve yedekleme işlemleri de yapılabilmektedir.

         Genel Özellikler:

 • Yazılım parametrelerine yetkisiz erişim imkanı olmaması nedeniyle kullanıcı kaynalı hataların önlenmesi

 •  Minimum işletme ve servis maliyetleri

 • Menülerde ve sistemin işleyişinde maksimum işlevsellik

 • Standart kullanıcılara yönelik kullanıcı dostu tasarımlar

 • Sistem için özel olarak dizaynedilmiş veritabanı yapısı ile hızlı ve güvenli çalışma imkanı

 • Detaylı yetkilendirme

 • Sistemdeki bilgilerin yetki seviyelerine göre tanımlanabilmesi

 • Çok detaylı ve esnek raporlama olanakları

 • Açık veritabanı yapısı ile diğer sistemler ile kolay entegrasyon

 


 

   
   
  ANATOLİA PQM ANATOLİA CARETTA  
   
    
image
image
image